english | česky
home

Aktuality

O rasové nesnášenlivosti / (Hovory z Lán 2. října 1994)

Jednu z příčin rasové nesnášenlivosti autor spatřuje v pocitu osamělosti a existenciální nezakotvenosti. Takový člověk není schopen se otevřít, neustále hledá nějakou náhradní jistotu. V mladém věku se často stává členem nějaké kolektivity, která neustále dává najevo konfrontační postoj vůči nějaké odlišné komunitě, lišící se třeba jazykem, barvou pleti, zvyklostmi apod. Pokud rasista na někoho zaútočí fyzicky, nikdy není sám, vždycky je v nějaké partě. Na samostatnou "akci" je příliš zbabělý.
Pokus o řešení autor vidí v důsledném uplatňování občanského principu, hledání individuální viny a v naprostém vyloučení uplatňování viny kolektivní.

Publikace: 1-2/1995
Témata: politika
Země: Česká republika
Autor: Havel, Václav
Bibliografický odkaz: Havel, Václav. 1995. O rasové nesnášenlivosti / (Hovory z Lán 2. října 1994). Romano džaniben 2 (1): 3–6.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás