english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv)

V příspěvku autorka sleduje příchod skupin olašských Romů na Ostravsko a jejich další osud – zejména postupné omezování kočovného způsobu života. Text je zároveň pokusem o dokumentaci a zčásti i interpretaci některých jevů kultury těchto skupin, které přes zákaz kočovného způsobu života na konci padesátých let do jisté míry přežívají dodnes. Autorka čerpá výhradně z pramenů úřední povahy (písemnosti bezpečnostních složek), které bohužel na sledované téma přinášejí poněkud zúžený pohled.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2009
Témata: historie obecně historické dokumenty
Země: Česká republika
Autor: Pavelčíková, Nina
Bibliografický odkaz: Pavelčíková, Nina. 2009. Příchod olašských Romů na Ostravsko v padesátých letech 20. století (ve světle dobových zpráv). Romano džaniben 16 (1): 37–66.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás