english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Víra v revenanty jako součást náboženství bystranských Romů

Obec Bystrany leží na východním Slovensku poblíž Spišské Nové vsi, většinu obyvatelstva tvoří Romové, kteří žijí v romské osadě vzdálené asi půl kilometru od vsi. Autorka prováděla terénní výzkum v letech 2003 až 2006. V roce 2004 došlo na Slovensku k významnému snížení sociálních dávek a vstupu země do Evropské Unie. V této době odcestovalo vícero Romů z Bystran do Velké Britanie za prací. Po celou dobu zůstali v kontaktu se svými příbuznými na Slovensku, kam se chtějí jednou vrátit. Krom této migrace došlo v životě bystranských Romů i ke změně v náboženském životě. Ještě v létě 2004 byla většina bystranských Romů členy katolické církve. Na východní Slovensko však začala pronikat mezinárodní křesťanská misie, kterou vedl romský pastor z Ostravy (jednalo se o jednu z odnoží letničního hnutí). Autorka tohoto textu popisuje situaci ještě před ovlivněním zdejší komunity myšlenkami letničního hnutí.
U bystranských Romů je silně rozvinuta víra v revenanty přicházející na tento svět. Nejčastěji se u bystranských Romů setkáme s vírou v duchy mrtvých – muly. Mohou škodit, ale také dokáží léčit nebo poradit. Nejčastěji se zjevují ve snech. Navracení mula na tento svět se nepovažuje za žádoucí. Existují ochranné prostředky, jak zabránit, aby mulo vešel do domu, nebo jak ho z něho vyhnat. Velmi obávaní jsou mulové, kteří zemřeli nepřirozenou smrtí, jako utopenci, jejichž tělo se nenašlo a není tedy možné je řádně pohřbít. Bystranští Romové využívají i sakrální ochrany jako je např. motlitba, svěcená voda nebo mše v kostele.
Velmi důležitou součástí života bystranských Romů je křest. Existuje mnoho důvodů, proč je nutné jej vykonat. Romové křtí děti většinou v prvních 3 měsících života – až poté je dítě pod boží ochranou před zlými silami. Křest je také významnou společenskou událostí a je s ním spojena instituce kmotrovství. Nechtěné dítě může ohrozit rižbaba – žena, která zemřela při porodu. Do doby křtu je před ní dítě chráněno nejrůznějšími předměty. Křest je však považován za nejsilnější ochranu. I kmotr je považován za ochránce před zlými silami. Pokud je někdo požádán, aby se stal kmotrem, je to pro něj velká pocta. Je nemyslitelné kmotrovství odmítnout. Bystranští Romové sami sebe považují za silně věřící a nařčení z bezvěrectví by pro ně byla urážka.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2008
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady
Země: Slovensko
Autor: Dobruská, Petra
Bibliografický odkaz: Dobruská, Petra. 2008. Víra v revenanty jako součást náboženství bystranských Romů. Romano džaniben 15 (3): 7–27.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás