english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

„Žeby sme si po smrť nechodili.“ Reflexie skúseností Rómov s praktikami inštitucionálneho systému zdravotnej starostlivosti

[„Not to walk toward death.“ Reflections of the Roma’s experiences with the practices of the institutional system of health care]

Text představuje výsledky aplikovaného výzkumu zdraví v segregované romské komunitě, ve kterém autorka sledovala postoje a zkušenosti Romů v souvislosti s tím, jak využívají systém zdravotnictví. Metodologicky článek vychází z desíti rozhovorů s obyvateli romské osady z menšího východoslovenského okresu. Výsledky výzkumu ukázaly, že přístup respondentů k dominantnímu zdravotnickému systému je založen na jejich předchozích negativních zkušenostech s z jejich pohledu neadekvátním přístupem lékařů a jimi navrhované péče. Negativní zkušenosti s kvalitu zdravotní péče poskytovanou v místní nemocnici se odrazily v tom, že respondenti vyzdvihovali jako alternativu domácí péči.

The paper presents the results of an applied health research in a segregated Romani community. The author explored the attitudes of local Roma and their experiences with the institutional health care system. The text is based on interviews with ten inhabitants of a Romani settlement located in a smaller district town in Eastern Slovakia. The attitude of the selected Romani respondents toward the public health care system is embodied in their negative experiences with what they perceived as inadequate approach of doctors as well as in the ineffectiveness of suggested previous treatment. As a result of their general negative perception of the quality of health care provided in the local hospital, the Roma highlighted and practiced in many cases alternative personal health care in their home settings.
RomanoDzaniben_2022_2_63-82_OrtMertlova:

Publikace: 2/2022
Témata: etnografie obecně zdraví
Země: Slovensko
Autor: Ort Mertlová, Sandra
Bibliografický odkaz: Ort Mertlová, Sandra. 2022. „Žeby sme si po smrť nechodili.“ Reflexie skúseností Rómov s praktikami inštitucionálneho systému zdravotnej starostlivosti. Romano džaniben 29 (2): 63–82.
Klíčová slova: domácí péče; přístup ke zdraví; zdraví; zdravotnictví
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás