english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Životní zkušenosti romských žen: kolaborativní přístup k jejich studiu

This article outlines some of the challenges, in terms of academic practices, for a feminist approach to the experiences of Roma women. The authors examine their friendship and scholarly collaboration as two women from very different backgrounds, Roma and non-Roma. In this endeavour they openly acknowledge the advantages and also the drawbacks and limits of such cooperation. They reflect on their intertwined life stories, and on their experiences of working together whilst standing on different sides of academic and ethnic divides. From this dual standpoint they ask how Roma women should be represented in scholarly texts, by whom, and using what kinds of terms and approaches. They propose their collaboration – its limits as much as its successes – as a thinking tool and experiment that might encourage both debate and collaboration.
Romano dzaniben 2018 2 Hernandez Gay y Blasco 39-46.pdf:

Publikace: 2/2018
Témata: etnografie obecně
Země: Španělsko
Autor: Hernández, Liria Gay y Blasco, Paloma
Bibliografický odkaz: Hernández, Liria; Gay y Blasco, Paloma. 2018. Životní zkušenosti romských žen: kolaborativní přístup k jejich studiu. Romano džaniben 25 (2): 39–46.
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10469098
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás