english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Stručná historie časopisu Journal of The Gypsy Lore Society

Významný britský romista připomíná výročí 110 let od vzniku tohoto ciganologického časopisu. Jeho založení je spojováno se jménem anglického ciganologa Charlese Lelanda a se vznikem společnosti Gypsy Lore Society (1888). Časopis nevycházel nepřetržitě, nyní je vydáván již v páté sérii, a sice americkými romisty. Zatímco první série byla zaměřena čistě akademicky pro výměnu informací a poznatků mezi ciganology, jeho současná tvář je společensky angažovanější, mezi přispěvateli je také čím dál více romských odborníků. V článku je otištěna v českém překladu předmluva k 1. číslu z r. 1889.


1999_3-4_s.9-14_Kenrick.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: romská média
Země: Velká Británie
Autor: Kenrick, Donald
Bibliografický odkaz: Kenrick, Donald. 1999. Stručná historie časopisu Journal of The Gypsy Lore Society. Romano džaniben 6 (3): 9–13.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás