english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Bývalý internační tábor pro Romy v Letech u Písku a jeho poválečná historie

Text je extraktem z bakalářské práce obhájené na FF UK, obor romistika, v roce 2007 pod názvem „Památka obětem romského holocaustu- Internační tábor Lety u Písku a jeho poválečná historie“. Autorka se snaží pojmout období dějin letského tábora, které doposud nebylo v žádné publikaci komplexně zachyceno. Toto období začíná po druhé světové válce a končí v nejaktuálnější současnosti. V době, které se v této práci věnuje, byl v Letech u Písku postaven vepřín. Právě díky této stavbě se bývalý cikánský tábor v Letech u Písku dostal po letech do popředí pozornosti, která zabírá dlouhé období mladé historie České republiky.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2008
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Pařízková, Jindra
Bibliografický odkaz: Pařízková, Jindra. 2008. Bývalý internační tábor pro Romy v Letech u Písku a jeho poválečná historie. Romano džaniben 15 (3): 98–117.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás