english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

MUDr. Ján Cibula

Stručný životopis jednoho ze spoluzakladatelů Mezinárodního svazu Romů, dnes Mezinárodní romské unie (IRU), který pochází ze slovenského Klenovce (okr. Rimavská Sobota). Povoláním je lékař, jeho zálibou je hudba - hraje na housle. Součástí životopisu jsou také krátké romsko-české texty, napsané dialektem z okolí Klenovce. Z příloh je velmi důležité faksimile textu oznámení Romům, že jim byl na zasedání OSN v New Yorku (1979) oficiálně přiznán statut národnosti.


1998_3_s.54-65_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 3/1998
Témata: historické dokumenty romské mezinárodní hnutí romské osobnosti
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1998. MUDr. Ján Cibula. Romano džaniben 5 (3): 54–68.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás