english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Paramisa fon je Sintesta, sastrune vasteha/ Pohádka o Sintovi se železnou rukou

Tuto pohádku o mulech (přízracích mrtvých) slyšel Mozes Heinschink poprvé v roce 1966. Příběhy o mulech jsou velmi typický žánr romské slovesnosti. Romové je často nepovažují za fikci, ale za příběhy zcela reálné, v nichž se odvolávají na vlastní zkušenosti.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: literatura - próza
Země: Rakousko
Autor: Cech, Petra Heinschink, Mozes
Bibliografický odkaz: Cech, Petra; Heinschink, Mozes. 2005. Paramisa fon je Sintesta, sastrune vasteha/ Pohádka o Sintovi se železnou rukou. Romano džaniben 12 (3): 57–62.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás