english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Profesor Ctibor Nečas – historik a zakladatel vědeckého zkoumání holocaustu Romů

Text shrnující dosavadní práci prof. Ctibora Nečase na poli výzkumu romské historie, u příležitosti jeho letošního životního jubilea. Zhodnocení jednotlivých přelomových publikací a osobních aktivit Ctibora Nečase vedoucích k připomínání romských obětí holocaustu zejména z území českých zemí autoři zasazují do dobového světového i národního kontextu historie výzkumu romského holocaustu i romských aktivit požadujících jejich uznání jako obětí rasového pronásledování a na něj navazujících kompenzací.
text si můžete stáhnout v Publikace: 1/2013
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Lhotka, Petr Závodská, Milada
Bibliografický odkaz: Lhotka, Petr; Závodská, Milada. 2013. Profesor Ctibor Nečas – historik a zakladatel vědeckého zkoumání holocaustu Romů. Romano džaniben 20 (1): 7–19.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás