english | česky
home

Aktuality

O původu Piurkova seznamu romských slov u Miklošiče

[On the origin of Piurko’s list of Romani words in the work of Miklosich]

Předmětem stati je dialektologická analýza seznamu romských slov, který roku 1872 uveřejnil Franc Miklošič s úvodní poznámkou „Seznam slov zaznamenaný v okolí Užhorodu a sdělený mi panem Piurkem“. Článek rozebírá jazykový materiál z dialektologického hlediska a dochází k závěru, že slova nemohou představovat dialekt romštiny z okolí Užhorodu, nýbrž abovský dialekt z okolí Košic.

The focus of the article is a dialectological analysis of a Romani wordlist that was published in 1872 by Franz Miklosich with an introductory note ‘A wordlist recorded in the vicinity of Uzhhorod and provided to me by Mr. Piurko’. The article discusses the linguistic material from the dialectological viewpoint and comes to the conclusion that the words cannot represent a dialect of Romani from the vicinity of Uzhhorod, but rather a dialect of the Abov (Abaúj) region spoken in and around the town of Košice (Kassa).
Romano dzaniben_2_2020_115_125.pdf:

Publikace: 2/2020
Témata: dialektologie
Země: Ukrajina Slovensko
Autor: Beníšek, Michael
Bibliografický odkaz: Beníšek, Michael. 2020. O původu Piurkova seznamu romských slov u Miklošiče. Romano džaniben 27 (2): 115–125.
Klíčová slova: dialektologie; severocentrální romština; romština; glosář
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás