english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

První náčrt romsko - slovenského slovníku / (Olašský dialekt z okolí Nitry)

Peter Stojka patří k Romům, kteří se velmi zajímají o svůj jazyk. Nemá lingvistické vzdělání, neměl možnost se svému vlastními jazyku naučit analyticky, tj. tak, jak se učí děti mateřskému jazyku během školní docházky. Na rozdíl od slovníků uvádějících slova v tzv. základním tvaru (u jmen nom. sg., u sloves infinitiv) uvádí P. Stojka romské výrazy v nejpoužívanějších tvarech.

Publikace: 1-2/1995
Témata: etymologie
Země: Slovensko
Autor: Stojka, Peter
Bibliografický odkaz: Stojka, Peter. 1995. První náčrt romsko - slovenského slovníku / (Olašský dialekt z okolí Nitry). Romano džaniben 2 (1): 108–110.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás