english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vliv letničního hnutí na komunity katalánských Gitanů v jižní Francii

Letniční hnutí, původem ze Spojených států amerických, objevilo v 50. letech minulého století Romy ve Francii za své nadšené členy. Ti si na něm cení možnost smíření různých rozhádaných skupin a příležitost najít si cestu ven z izolace a alkoholizmu. V rámci klasického, tj. katolického, duchovního života se účastní pouze obřadů křtu a pohřbu, jinak převažují vlastní, tradiční formy. K nim patří předpisy rituální čistoty, s nimiž se pojí vnitřní strukturace skupiny, představy o druhém světě s následky pro chování na tomto světě jako např. křestní rituály na ochranu novorozeněte nebo opatření proti duchům mrtvých a distanc vůči zemřelým, a nakonec i silný mariánský kult jako nositel personifikace.
Kromě běžných přechodových rituálů jako je křest, svatba a pohřeb, se vyskytují i cyklické rituály jako dušičky nebo poutě, sloužící k upevnění lokálních identit, k dalekosáhlým sociálním kontaktům a k sociální kontrole obecně. Nejdůležitější znaky identity jsou katalánština se specificky romskými prvky, rituální důkaz cudnosti „dikló“ a celkový životní styl. Sem patří i úcta vůči rodičům a zemřelým a k panně Marii.
Změny pod vlivem letničního hnutí, jak je vnímají ti, kteří nevyznávají toto nové hnutí, spočívají mezi jiným v ubývající úctě vůči rodičům a zemřelým, v nedůvěře vůči instituci křtu, vůči mariánskému kultu a vůči poutím, ale i v menší míře alkoholizmu, pracovitosti, šetřivosti a v důrazu na společné obecné lidské hodnoty. Věřící zaznamenají význam Boha ve svém životě, bible coby nové normativní instance a týdenních shromáždění.
Při bližším pohledu se ovšem jedná při těchto změnách jen o tendence. Bohoslužby nejsou navštěvovány pravidelně, některé magické rituály se zachovají, nadále jsou připraveni na návštěvu duchů zemřelých, a rituál „dikló“ se ještě dodržuje. Muži nepřestávají úplně bít své ženy, konzumace alkoholu a bitky stále existují. Jen někteří členové letničního hnutí, hlavně příslušníci sdružení gitanských žen, již nejsou natolik nedůvěřivé či odmítavé vůči příslušnicím majority, vnímaným jako kurvy, zatímco jiní jsou v tomto ohledu nedotčení věroukou letničářů. Ani návštěva školy není pro ně až tak důležitá. Souhrnně vznikly pod vlivem letničního hnutí dvě skupiny s celkově podobným životním stylem, ale odlišnou rétorikou s ohledem na uznání tradice nebo moderny.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2008
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady
Země: Francie
Autor: Dienstbierová, Kristina
Bibliografický odkaz: Dienstbierová, Kristina. 2008. Vliv letničního hnutí na komunity katalánských Gitanů v jižní Francii. Romano džaniben 15 (1): 31–51.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás