english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jan Kochanovski – Vania de Gila

Dne 18. května 2007 zemřel ve Francii romský lingvista a politický aktivista, Jan Vania de Gila Kochanowski. Lev Čerenkov pro Romano džaniben zpracoval jeho životní cestu, a to v lotyšském dialektu, který se nejvíc podobal tomu, ve kterém Vania de Gila vyrostl. Pro lepší porozumění redakci poskytl i malý slovníček a také překlad celé stati do lovárské romštiny. Článek Romano džaniben otiskl v obou dialektních variantách s připojením překladu do češtiny.
Jan Vania de Gila Kochanowski se narodil v roce 1920 v Lotyšsku do rodiny lotyšských Romů. Studoval v církevní škole v Agloně a teologickou fakultu v Rize. Byl jedním z mála členů v rámci svojí širší rodiny, který přežil nacistickou genocidu Romů. Během druhé světové války bojoval proti nacistům v polském odboji, a tak se dostal i do Paříže, kde se po válce oženil. Vynikl zde jako tanečník v poválečných pařížských kabaretech, kde se stýkal se členy hudební rodiny Dimitrjevičových a posléze na pařížské Sorbonně získal doktorát z lingvistiky. Ještě později se dopracoval i k dalšímu doktorskému titulu z etnosociologie na univerzitě v Toulouse. Ve svých publikacích o Romech vyzdvihuje jejich zakořenění v Indii, kam opakovaně cestoval za spřízněnými dušemi. Po celý život se angažoval ve věci záchrany a pozvednutí romské kultury, hlavně prostřednictvím své vlastní organizace Romano Yekhipe.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2007
Témata: romské osobnosti romisté
Země: Francie Lotyšsko
Autor: Čerenkov, Lev
Bibliografický odkaz: Čerenkov, Lev. 2007. Jan Kochanovski – Vania de Gila. Romano džaniben 14 (3): 118–125.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás