english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Ekonomické argumenty pro a proti mateřskému jazyku jako jazyku vyučovacímu

Švédská lingvistka Tove Skutnabb-Kangasová shromáždila v rámci článku, napsaného u příležitosti Čtvrtého světového kongresu ugrofinských národů, řadu zajímavých argumentů pro i proti využití mateřského jazyka menšin ve výuce. („Finno-Ugric Peoples in a Global Context: human rights of speakers of endangered languages“. Plenary paper at the 4th World Congress of the Finno-Ugric Peoples, August 15-19, 2004, Tallinn, Estonia.)
Představuje současný stav a potenciální další vývoj světové „jazykové krajiny“ a mechanismy zániku velké části těchto jazyků. Dále zde uvádí koncepci jazykových lidských práv coby nástroje k zamezení tomuto trendu a odůvodňuje, proč je žádoucí mu čelit. Zmiňuje jednak hlubší smysl existence diverzity jakožto zdroje kreativity a pokroku a zároveň i předpokladu diverzity biologické, navíc ale vyjmenovává také ekonomické argumenty pro
rozvoj menšinových jazyků, které nejsou na první pohled tolik zjevné. Tato ekonomická část argumentace je pak předmětem textu publikovaném v Romano džaniben v českém překladu Mileny Alinčové.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2007
Témata: vzdělávání Romů
Země: Švédsko
Autor: Skutnabb-Kangasová, Tove
Bibliografický odkaz: Skutnabb-Kangasová, Tove. 2007. Ekonomické argumenty pro a proti mateřskému jazyku jako jazyku vyučovacímu. Romano džaniben 14 (3): 16–27.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás