english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Magické a racionální v životě pražské romské elity. Milostná magie

Současní pražští Romové v převážné většině přišli do České republiky ze Slovenska. Magické představy dodnes patří k jejich duchovnímu životu. Životnost magických představ je velmi patrná např. v oblasti milostné magie. Ta je využívaná jako korektiv podoby vzniku, stavu a zániku partnerského vztahu. Autorka k výzkumu zvolila dvě skupiny pražských Romů. První z nich nazývá tzv. elitními Romy, kteří se úrovní vzdělání a výší příjmů významně liší od ostatní romské populace. Druhou sledovanou skupinu představují Romové z pražského Smíchova, převážně se základním vzděláním a vykonávající manuální profese nebo pobírající podporu v nezaměstnanosti, či sociální dávky. Výzkum autorka provedla v letech 2002 až 2006, s respondenty hovořila česky.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2008
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady
Země: Česká republika
Autor: Hrdličková, Lucie
Bibliografický odkaz: Hrdličková, Lucie. 2008. Magické a racionální v životě pražské romské elity. Milostná magie. Romano džaniben 15 (3): 30–38.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás