english | česky
home

Aktuality

Romaňi čhib a jazykový kontakt

Studie o zvláštnosti romštiny, která není ovlivňována stálým jazykovým okolím. Základní struktura romštiny, tj. novoindického jazyka, nebyla narušena, a i když v lexikální oblasti změny nastaly, zachovalo se indické jádro. Předmětem studie jsou romské výpůjčky ze srbštiny a jejich osud v dalších etapách - v maďarské a slovenské romštině. Neprobíhá tu však jen přejímání slov, nýbrž dochází i k morfologickým, sémantickým, stylistickým a jiným posunům.


1994_1-s.42-57_Kostic.pdf:

Publikace: 1/1994
Témata: etymologie sociolingvistika
Země: Česká republika
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 1994. Romaňi čhib a jazykový kontakt. Romano džaniben 1 (1): 42–54.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás