english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Kalderašští Romové na předměstí Saint-Denis

Následující popis komunity Kalderašských Romů v pařížském předměstí Saint-Denis nepředstavuje vědeckou studii, nýbrž zprávu ze dvoutýdenní návštěvy na místě. Několik let stará kolonie na kraji průmyslové zóny založili romští přistěhovalci z Rumunska, kteří tam budovali své chatrče bez zásobování vodou či kanalizace. Romy, kteří mluví převážně kalderaštinou, vede jeden ze starších členů, který dbá na to, aby řešil společenské záležitosti a chránil komunitu před vnějšími hrozbami. Do komunity byli integrováni dva rumunští bratři, o které se stará hlavně jedna rodina.
Hlavními zdroji výživy představují sběr starých kovů, čištění elektrických kabelů pomocí ohně za účelem prodeji do sběren surovin, a žebrání, jež vykonávají převážně ženy. Při narození dítěte stojí rodiče před dilematem mezi výhodami francouzského občanství a rizikem vyhoštění po jeho nahlášení. Nápadné zvyky jsou uvázání červené nitky okolo zápěstí dítěte na ochranu před učarováním, přikládání železných předmětů při jeho dočasném opuštění jako „hromosvod“ proti zlým silám, ale i jako doprovod v době samoty. V případě úmrtí je mrtvé tělo převedeno zpátky do Rumunska za přispění celé komunity, jeho přídomek se vyveze z kolonie a spálí se. Ženy nosí dlouhé sukně, pestré halenky a dlouhé vlasy, v dospělosti pak šátek na hlavě. Muži jsou oblečeni jako okolní obyvatelstvo.
Kolonie v Saint-Denisu byla mezitím úředně rozpuštěna a rumunští bratři se vrátili do vlasti.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2008
Témata: etnografie obecně
Země: Francie
Autor: Houdek, Lukáš
Bibliografický odkaz: Houdek, Lukáš. 2008. Kalderašští Romové na předměstí Saint-Denis. Romano džaniben 15 (1): 102–113.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás