english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Pojem "učit se" v romštině

Slovesa (syntetická pasiva) jsou uváděna ve východoslovenském, západoslovenském a maďarském dialektu. Zvláště jsou zde uvedeny příklady tvorby a významu syntetických pasiv ve východoslovenském dialektu romštiny (adjektivum + ovel, substantivum + ovel, participium existujících sloves + ovel, participium hypotetických sloves + ovel).
Autorka se věnuje též zvratným slovesům. Text je zakončen úvahou o významu slovesa te sikhľol - znamená spíše naučit se něco spontánně, naproti tomu tvar te sikhavel pes nebo te sikhľarel pes znamená spíše učení záměrné.


1995_3-s.35-40_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 3/1995
Témata: gramatika etymologie
Země: Česká republika Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1995. Pojem "učit se" v romštině. Romano džaniben 2 (3): 35–40.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás