english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Kamás tumenge te phenel... / Rád bych vám řekl... / (Vybrané práce studentů z Romské střední školy sociální v Kolíně)

Tento článek tvoří soubor 8 textů v romštině a češtině a dvě básně psané česky. Pokud jde o romštinu, jsou zatím Romská střední škola sociální v Kolíně a Evangelická akademie v Praze jediné pedagogické instituce, kde mohou Romové poznávat svůj rodný jazyk i teoreticky. Romština použitá v textech žáků obsahuje prvky regionálních variet, kterými hovoří rodiče nebo prarodiče žáků.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3/2000
Témata: výtvarnictví vzdělávání Romů literatura - poezie orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás