english | česky
home

Aktuality

Kamás tumenge te phenel... / Rád bych vám řekl... / (Vybrané práce studentů z Romské střední školy sociální v Kolíně)

Tento článek tvoří soubor 8 textů v romštině a češtině a dvě básně psané česky. Pokud jde o romštinu, jsou zatím Romská střední škola sociální v Kolíně a Evangelická akademie v Praze jediné pedagogické instituce, kde mohou Romové poznávat svůj rodný jazyk i teoreticky. Romština použitá v textech žáků obsahuje prvky regionálních variet, kterými hovoří rodiče nebo prarodiče žáků.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 3/2000
Témata: výtvarnictví vzdělávání Romů literatura - poezie orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás