english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Verbonominální syntagmata a denominální slovesa v hindštině a v romštině

Malá sada slovesných kmenů slouží jak v hindštině a jiných indických jazycích, tak i v romštině, k vyjádření specifických významů a k verbalizaci, tj. k dodání transitivního či intransitivního charakteru. Syntagmata se substantivy má romština společně s jinými indickými jazyky, a pouze v romštině absentuje spojení s adjektivy či participii. V hindštině došlo navíc k částečnému srůstání syntagmat a ke ztrátě gramatické samostatnosti nominální části.
Romština se oproti hindštině vyznačuje větším výskytem markrů slovesného původu -ker-, -de-, -av-, které vznikly vysokou měrou integrace z verbalizovaných substantiv či adjektiv.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: etymologie
Země: Česká republika Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav . 2005. Verbonominální syntagmata a denominální slovesa v hindštině a v romštině. Romano džaniben 12 (3): 187–210.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás