english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Víc než zbraně slabých: Rezistence Romů vůči sekuritizační politice

[Beyond Weapons of the Weak: Roma Resistance to Securitarian Governance]

V posledních dvou desetiletích přestali být Romové v Itálii předmětem sociální politiky a stali se předmětem sekuritizačních procesů. Vedlo to k tomu, že vláda a úřady přistupují prostřednictvím bezpečnostní politiky, opatření a orgánů stále intenzivněji i k nejchudším skupinám Romů v Itálii – k obyvatelům tzv. campi nomadi. Romové, kteří jsou umístěni v táborech často obklopených bezpečnostními kamerami a kteří jsou čím dál tím více vystavení policejním kontrolám a represi, pochopitelně nejsou vůči těmto přístupům a sekuritizaci pasivní. Zkoumám, jak Romové na sekuritizaci reagují, a svoji argumentaci opírám o vlastní etnografický výzkum formálních i neformálních podob dohledu nad Romy na římské periferii, který proběhl mezi lety 2014 a 2017. Svým relečním přístupem bych ráda posunula prezentaci těchto každodenních strategií a postupů mimo obvyklý rámec scottovských konceptů, jako jsou „zbraně slabých“ a „skryté scénáře“, a chci se soustředit na snahu Romů nepokrytě utvářet vlastní vztahy s policí i materiální prostředí, v kterém jsou přinucení žít.

Over the last two decades, the Roma in Italy have shifted from being the subject of social policy to being subjected to securitization processes. As a result, the most destitute groups among the Roma in Italy – those living in the so-called campi nomadi – have been increasingly governed through security policies, measures, and apparatuses. Placed in segregated camps, often surrounded by surveillance cameras, and increasingly subjected to police control and repression, the Roma are not passive to the ways in which they are securitized and governed. Grounding my argument in an ethnography of formal and informal policing of the Roma in the peripheries of Rome carried out between 2014 and 2017, I explore how Roma react to their own securitization. I propose a relational approach that goes beyond conceptualizing Romani resistance in terms of the Scottian concepts of ‘hidden transcripts’ or ‘weapons of the weak,’ and focus on how Roma attempt to overtly shape their relationships to police, as well as to the material environment in which they are constrained to live.
Romano dzaniben_2_2023_Ivasiuc 41-63.pdf:

Publikace: 2/2023
Témata: politika
Země: Itálie
Autor: Ivasiuc, Ana
Bibliografický odkaz: Ivasiuc, Ana. 2023. Víc než zbraně slabých: Rezistence Romů vůči sekuritizační politice. Romano džaniben 30 (2): 41–63.
Klíčová slova: aktérství; campi nomadi; infrapolitika; Itálie; odpor / rezistence; policejní dohled; pyropolitika; Řím; Romové; sekuritární vládnutí; sekurutuzace
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.10495322
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás