english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

E kritika romane artoske

[The critic of Romani music (Romanes)]

Kritická esej, v níž se autor zamýšlí nad vývojem romské hudby, jejím žánrovém a písňovém posunu či stagnaci. Autor vychází ze svých profesních a osobních zkušeností jako hudebník, zpěvák, člen romské hudební skupiny, romista. Esej je publikovaná v romštině bez překladu.

A critical essay in which the author reflects on the development of Romani music, shifts and stagnations in its genres and song-writing. The author draws on his professional and personal experience as a musician, singer, member of a Romani music group, and Romani studies researcher. The essay is published in Romani without translation.
RomanoDzaniben_2022_2_115-116_Duzda:

Publikace: 2/2022
Témata: hudba
Země: Česká republika
Autor: Dužda, Jan
Bibliografický odkaz: Dužda, Jan. 2022. E kritika romane artoske. Romano džaniben 29 (2): 115–116.
Klíčová slova: romská hudba; romské hudební skupiny; romština
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás