english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Doktorská práce Evy Justinové a její ideové a politické zázemí

Rozsáhlé pojednání o činnosti ženy, která vedla své výzkumy německých Sintů bez morální odpovědnosti, i když musela vědět, že na základě jejích posudků jsou perzekuováni a později vražděni lidé. Eva Justinová působila v Rasovém středisku, což byl institut, který zaštítil její doktorát, ale také spolupracoval s policií a SS. Jeho úkolem bylo „řešení cikánské otázky“. Evě Justinové poskytlo Rasové středisko rozsáhlé pravomoci. Absolutním morálním selháním Evy Justinové bylo to, že pokračovala ve svých výzkumech i poté, co už věděla o skutečných záměrech svých nadřízených.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: historie obecně historické dokumenty
Země: Německo
Autor: Wagner, Peter
Bibliografický odkaz: Wagner, Peter. 2005. Doktorská práce Evy Justinové a její ideové a politické zázemí. Romano džaniben 12 (3): 85–118.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás