english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rómčina v rukopisoch z 19. storočia z kláštora premonštrátov v Jasove

Nálezová zpráva představující vzácné rukopisy uložené ve fondech Slovenské národní knihovny v Martině, jejich autory a strukturu jejich plánované komentované edice.


RDz_2015-1_s.107-111_TokolyovaAndrs.pdf:

Publikace: 1/2015
Témata: historické dokumenty
Země: Slovensko
Autor: Tökölyová, Oľga Andrš, Zbyněk
Bibliografický odkaz: Tökölyová, Oľga; Andrš, Zbyněk. 2015. Rómčina v rukopisoch z 19. storočia z kláštora premonštrátov v Jasove. Romano džaniben 22 (1): 107–113.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás