english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Alexandr Vjačeslavovič Germano (1893-1955)

Tato studie je věnována básníkovi, prozaikovi, dramatikovi a překladateli, který se narodil v Rusku českému otci a matce moravské Romce. Alexandr Germano začal psát už jako posluchač obchodní školy - a psal rusky. V roce 1915 vyšla A. Germanovi první esej "Červ hryže" ve sborníku "Orlovci - obětem války". V letech 1919 - 1921 sloužil v Rudé armádě, kde zastával funkci kulturně-osvětového pracovníka. V roce 1921 byl demobilizován a poté se už po celý svůj život věnoval literatuře. Nejvýznamnější období jeho života začalo v roce 1926, kdy se přestěhoval do Moskvy. V té době sovětský stát využíval jako prostředku k integraci národností jejich jazyky i kulturu. V tehdejším Sovětském svazu žilo mnoho etnických skupin, které neměly psanou literaturu. Patřili mezi ně i Romové. Alexandr Germano dělil svůj čas na pobyt v knihovnách a archivech, kde hledal, co kdy bylo v Rusku o Romech publikováno, a na pobyt v táborech kočovných Romů, kde studoval jejich dialekty a folklór. Začal pak psát verše i prózu v romštině. Kromě literární a ediční práce organizoval kurzy čtení a psaní pro negramotné Romy, pomáhal při zakládání romských artělů (řemeslnických družstev). Za druhé světové války se zúčastnil bojů o Moskvu, později jezdil s umělci pořádajícími kulturní akce pro vojáky. Zemřel v roce 1955. Autorka této studie zdůrazňuje obtíže romských autorů při publikaci svých děl v romštině. Je tu značná roztříštěnost údajů, romsky psaná literatura vychází v různých zemích a romský autor často nezná své kolegy byť z blízkého zahraničí. Například umělecká hodnota některých poem a povídek Alexandra Germana by si rozhodně zasloužila publicitu přesahující ruské hranice.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2002
Témata: romské osobnosti literární historie
Země: Česká republika Rusko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2002. Alexandr Vjačeslavovič Germano (1893-1955). Romano džaniben 9 (jevend): 79–92.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás