english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Arcivojvoda Jozef Karol Ľudovít Habsburk - Jeho Výsost romista

Tento článek vznikl díky pomoci prof. Romana Holce, historika filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě. Pojednává o arcivévodovi z uherské linie rodu Habsburků - vnukovi císaře Leopolda II. a pravnuka císařovny Marie Terezie. Zajímal se o romský jazyk, prostudoval Liebichovu učebnici romštiny a zkoumal i romské zvyky. Napsal dvě důležitá pojednání, kde popisuje různá nářečí romštiny. Své romistické práce publikoval v etnologickém časopise. Udržoval také osobní kontakt s Romy, poprvé se s nimi setkal v době vojenské služby. Spolupracoval s romistou H. Wlisockim při sestavování hesla Cikáni do encyklopedie. Arcivévoda Josef se snažil i o zlepšení životních podmínek Romů, snažil se o jejich trvalé usazení, zdůrazňoval nutnost vzdělávání.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2004
Témata: historie obecně romisté
Země: Slovensko
Autor: Pivoň, Rastislav Gálová, Adéla
Bibliografický odkaz: Pivoň, Rastislav; Gálová, Adéla. 2004. Arcivojvoda Jozef Karol Ľudovít Habsburk - Jeho Výsost romista. Romano džaniben 11 (1): 12–22.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás