english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

O Muzeu romské kultury v Brně

Myšlenka založit u nás muzeum věnované historii a kultuře Romů byla vyslovena koncem 60. let ve Svazu Cikánů - Romů. Záměr zformuloval tehdejší ředitel Etnografického ústavu Moravského muzea dr. Ludvík Kunz, CSc ve spolupráci s romským historikem Bartolomějem Danielem. Slibný začátek budování přerušilo zrušení Svazu Cikánů - Romů v roce 1973. Po listopadu 1989 se založení romského muzea jako jeden z hlavních úkolů objevilo v programových dokumentech Romské občanské iniciativy. Muzeum vyvíjí rozsáhlou publikační činnost a jeho lektoři přednášejí studentům pedagogických fakult, pro něž je znalost historie a kultury Romů velmi důležitá, aby mohli úspěšně vychovávat romské žáky.


1995_1_2-s.11-19_Laznickova.pdf:

Publikace: 1-2/1995
Témata: muzejnictví
Země: Česká republika
Autor: Lázničková, Ilona
Bibliografický odkaz: Lázničková, Ilona. 1995. O Muzeu romské kultury v Brně. Romano džaniben 2 (1): 11–19.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás