english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Jak je starý Bůh Romů / (Etymologická esej)

Romské slovo De(ve)l patří do nejstarší vrstvy slovní zásoby a je blízce příbuzné s názvy bohův ostatních indoevropských jazycích. (Indové boha označují slovem déva, popř. dévatá (božstvo). Zde má svůj původ i romské podstatné jméno devel (ve zkrácené podobě del). V romských dialektech užívaných v českých zemích a na Slovensku (tj. ve slovenské, maďarské a olašské romštině) je bůh označován staženým tvarem del/dél v nominativu, ale v jiných pádech a odvozeninách tvarem devel (např. devles, devla, devleske, devleste). Kořen slova je složen ze souhlásek d/t/h. Zřejmě se jedná o praindoevropský slovesný kořen dei, který znamenal svítit, zářit.
Praslovanské slovo bog (bůh) má etymologickou souvislost se staroíránským slovem baga -bůh, osud, úděl. V nové perštině z toho vzniklo baght/bacht - štěstí, šťastný osud. Odtud i v romštině slova bacht, bibacht, bachtalo (štěstí, neštěstí, šťastný). Staroindické slovo bhága znamená bůh, osud, úděl, podíl.


1995_4-s.39-41_Kostic.pdf:

Publikace: 4/1995
Témata: etymologie
Země: Indie
Autor: Kostić, Svetislav
Bibliografický odkaz: Kostić, Svetislav. 1995. Jak je starý Bůh Romů / (Etymologická esej). Romano džaniben 2 (4): 39–41.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás