english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor M. Hübschmannové s JUDr. Tomášem Holomkem

Cenný rozhovor - vzpomínky JUDr. Holomka na vlastní život zaznamenala M. Hübschmannová v r. 1985 - dva a půl roku před jeho smrtí. Na prvním místě vzpomíná na válečnou tragédii, která postihla jeho rodinu (oba rodiče i pět jeho bratrů zahynulo v Osvětimi) a k této době se během rozhovoru znovu vrací. Vypráví však také o svém dětství, o svém studiu a obtížných profesionálních začátcích, o tom, jak se mu podařilo skrývat se (hlavně u Romů na Slovensku) před deportací do koncentračního tábora, i o poválečném období. Zazpíval také píseň svého tatínka, který v koncentračním táboře zemřel (je otištěn její notový i textový záznam).


1999_3-4_s.133-138_Hubschmannova.pdf:

Publikace: 3-4/1999
Témata: historie obecně romské osobnosti hudba orální tradice / memoráty
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1999. Rozhovor M. Hübschmannové s JUDr. Tomášem Holomkem. Romano džaniben 6 (3-4): 133–138.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás