english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romští rodiče dříve a dnes

Součástí tohoto rozsáhlého textu je anketa s otázkami:
1. V novinách se píše a v televizi ukazují, že romští rodiče opouštějí své děti a nestarají se o ně. Je to pravda ?
2. Byla by dříve romská matka opustila své dítě ?
3. Proč se dnes romští rodiče nechovají k dětem s takovou zodpovědností jako dříve ? 4. Co je třeba dělat, aby romští rodiče opět vychovávali své děti s takovým citem a smyslem pro povinnost jako dříve ?
Odpovídají 3 respondenti. Dále jsou ještě začleněna vyprávění Děťátko, Můj otec a Můj život.
Redakčně upravila a poznámkami opatřila Milena Hübschmannová.

Publikace: 1-2/2002
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2002. Romští rodiče dříve a dnes. Romano džaniben 9 (1-2): 6–35.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás