english | česky
home

Aktuality

Romští rodiče dříve a dnes

Součástí tohoto rozsáhlého textu je anketa s otázkami:
1. V novinách se píše a v televizi ukazují, že romští rodiče opouštějí své děti a nestarají se o ně. Je to pravda ?
2. Byla by dříve romská matka opustila své dítě ?
3. Proč se dnes romští rodiče nechovají k dětem s takovou zodpovědností jako dříve ? 4. Co je třeba dělat, aby romští rodiče opět vychovávali své děti s takovým citem a smyslem pro povinnost jako dříve ?
Odpovídají 3 respondenti. Dále jsou ještě začleněna vyprávění Děťátko, Můj otec a Můj život.
Redakčně upravila a poznámkami opatřila Milena Hübschmannová.

Publikace: 1-2/2002
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2002. Romští rodiče dříve a dnes. Romano džaniben 9 (1): 6–35.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás