english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Rozhovor s Aladárem Kurejem po návštěvě u vypravěče Andreje Tokára

Rozhovor vedený Milenou Hübschmannovou s Aladárem Kurejem. Tématem krátkého rozhovoru je postava vypravěče Andreje Tokára, a okrajově i způsob uchovávání rodinné historie a postavení muže a ženy v romské rodině.

Publikace: 1-2/1995
Témata: zvyky a obřady rodinné a komunitní vztahy orální tradice / memoráty
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 1995. Rozhovor s Aladárem Kurejem po návštěvě u vypravěče Andreje Tokára. Romano džaniben 2 (1): –.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás