english | česky
home

Aktuality

Sociální a etnické aspekty motivace romského konvertity k setrvání v konverzi

Text vychází z terénního výzkumu v romské osadě na východním Slovensku. Jeho tématem je konverze Romů k novým náboženským hnutím, konkrétně k Náboženské společnosti svědkové Jehovovi. Autor sleduje mechanismy, které udržují v konverzi konkrétního romského konvertitu. Vedle krátké polemiky s příbuzenstvím, jakožto významným faktorem v konverzích Romů, diskutuje text rovněž teorie etnické stigmatizace a sociální deprivace. Konverzi respondenta Milana nahlíží především z hlediska jejího významu pro vztahy a interakce uvnitř romské komunity. V rámci ní rozkrývá síť aktérů a vztahů, která přispívá k Milanovu setrvání v konverzi. Vedle toho chápe roli konvertity jako součást vazby na gádžovský svět posilující konvertitovo prestižní postavení v rámci vlastní romské komunity. 


RDz_2015-1_s.35-55_Ort.pdf:

Publikace: 1/2015
Témata: rodinné a komunitní vztahy náboženství
Země: Slovensko
Autor: Ort, Jan
Bibliografický odkaz: Ort, Jan. 2015. Sociální a etnické aspekty motivace romského konvertity k setrvání v konverzi . Romano džaniben 22 (1): 35–55.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás