english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Hudba Sintů

Studie o hudbě, kterou hráli sintští hudebníci pro gádžovské publikum za finanční odměnu i o hudbě, kterou si hráli doma pro své potěšení. Studie má tři části: první pojednává o hudbě jako povolání, druhá o hudbě a zpěvu „pro sebe“ a třetí o nových písních a nových hudebních trendech, o tom, že nové písně v sintské romštině stále vznikají, ale orientují se na soudobé populární styly.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: muzikologie
Země: Německo Rakousko Rusko Itálie Maďarsko Francie Dánsko
Autor: Fennesz-Juhasz, Christiane
Bibliografický odkaz: Fennesz-Juhasz, Christiane. 2005. Hudba Sintů. Romano džaniben 12 (3): 120–151.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás