english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Tři hlasy současné romské poezie

Autorka textu se zaměřila na tři autory: Agnesu Horváthovou, Michala Šamka, Ladislava Hlaváče.
Básně Agnesy Horváthové představují ohlasovou tvorbu, vycházející z folklóru. Uvedeny jsou básně „Krutý mráz“, „Cesta“ a „Otevřete srdce“. Poslední z básní – „Nový rok“ – svou naléhavostí také navazuje na lidovou tvorbu.
V básních Michala Šamka se také připomíná lidová tvorba, interpretační model je však nutno hledat v literatuře majoritní. Báseň „Foukej větříčku“ je příběh svedené a opuštěné dívky.
Báseň „V sadě“ vypráví o zabití romského chlapce, který si šel natrhat třešně do sadu. V básni „Naše holčička“ se romský a gádžovský svět neocitá v konfliktu, ale naopak harmonicky splynou.
Ladislav Hlaváč v básni „Romská děvčata“ vyslovuje své varování. V básnické próze „Kámen“ vyslovuje existenci harmonie zahrnující v jednotný řád všechno živé i neživé. „Romské okno“ - báseň je projevem vyzrálého autora, který vidí svět jako harmonické místo.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: ňilaj/2004
Témata: literatura - poezie literární historie
Země: Česká republika
Autor: Scheinostová, Alena
Bibliografický odkaz: Scheinostová, Alena. 2004. Tři hlasy současné romské poezie. Romano džaniben 11 (1): 99–125.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás