english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Annäherung an eine Kultur / Jak se přiblížit k jiné kultuře (abstrakt)

Autorka zastává názor, že skutečná výchova by měla být chápána jako dialog, k němž přispívají (každá po svém) obě strany. Než začne učitel vyučovat romské žáky, měl by se o Romech něco dozvědět. Je třeba, aby si položil otázku, zda romské děti rozumějí gestům a rituálům, s nimiž se setkávají ve škole při vyučování a které žáci z majority považují za vžitou samozřejmost.


1995_3-s.45-46_Maier.pdf:


1995_3-s.47-48_Abstrakt.pdf:

Publikace: 3/1995
Témata: vzdělávání Romů
Země: Česká republika Německo
Autor: Maier, Hanna M.
Bibliografický odkaz: Maier, Hanna M.. 1995. Annäherung an eine Kultur / Jak se přiblížit k jiné kultuře (abstrakt). Romano džaniben 2 (3): 45–48.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás