english | česky
home

Aktuality

Cefferino Jiménez Malla - El Pelé

Cefferino Jiménez Malla se dostal do širšího povědomí poté, co se začalo jednat o jeho svatořečení. V roce 1994 byl prohlášen za blahoslaveného a před dvěma lety byl prohlášen za svatého. Pocházel z rodu španělských Romů - Kale. Cefferino byl negramotný. Vyráběl koše a prodával je. Podle některých informací chodil v dětství žebrat. Po svatbě s Terezou J. Castro začal obchodovat s koňmi a osly. Nikdy neměl vlastní děti, ale staral se o děti svého mladšího bratra. Poté, co v roce 1922 ovdověl (narodil se pravděpodobně v roce 1861), svolával k sobě Romy - děti i dospělé, vysvětloval jim Písmo svaté a učil je modlitbám. Pokud získal větší sumu peněz, věnoval je chudým a potřebným. Byl velmi aktivní katolík.
V roce 1936 - za občanské války - byl zastřelen republikány.

Publikace: 4/1995
Témata: romské osobnosti
Země: Španělsko
Autor: Miklušáková, Marta
Bibliografický odkaz: Miklušáková, Marta. 1995. Cefferino Jiménez Malla - El Pelé. Romano džaniben 2 (4): 70–72.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás