english | česky
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Cefferino Jiménez Malla - El Pelé

Cefferino Jiménez Malla se dostal do širšího povědomí poté, co se začalo jednat o jeho svatořečení. V roce 1994 byl prohlášen za blahoslaveného a před dvěma lety byl prohlášen za svatého. Pocházel z rodu španělských Romů - Kale. Cefferino byl negramotný. Vyráběl koše a prodával je. Podle některých informací chodil v dětství žebrat. Po svatbě s Terezou J. Castro začal obchodovat s koňmi a osly. Nikdy neměl vlastní děti, ale staral se o děti svého mladšího bratra. Poté, co v roce 1922 ovdověl (narodil se pravděpodobně v roce 1861), svolával k sobě Romy - děti i dospělé, vysvětloval jim Písmo svaté a učil je modlitbám. Pokud získal větší sumu peněz, věnoval je chudým a potřebným. Byl velmi aktivní katolík.
V roce 1936 - za občanské války - byl zastřelen republikány.

Publikace: 4/1995
Témata: romské osobnosti
Země: Španělsko
Autor: Miklušáková, Marta
Bibliografický odkaz: Miklušáková, Marta. 1995. Cefferino Jiménez Malla - El Pelé. Romano džaniben 2 (4): 70–72.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás