english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Kije historija romengri / (džal dureder andal dujto numeros) / Poznámka k romským dějinám / (dokončení z Romano džaniben 2/1994)

Závěr vyprávění o rodině Danielů žijící na panství Uherský Brod v 18. a 19. století. Provozovali kovářské řemeslo a dostalo se jim uznání od hraběte von Kaunice (u něhož byli dlouho usazeni) a hradišťského hejtmana i od starostů ve městech a vesnicích, kde vykonávali své řemeslo. Císařovna Marie Terezie se třikrát pokusila vyhnat Romy ze země, ale poznala, že vyhošťování k ničemu není. Její syn Josef II. se v rámci svých osvícenských snah pokoušel Romy usazovat a zapojovat do práce (manufaktury, zemědělství, ale i odebírání dětí rodičům).


1994_1-s.34-37_Daniel.pdf:

Publikace: 1-2/1995
Témata: historie obecně
Země: Česká republika
Autor: Daniel, Bartoloměj
Bibliografický odkaz: Daniel, Bartoloměj. 1995. Kije historija romengri / (džal dureder andal dujto numeros) / Poznámka k romským dějinám / (dokončení z Romano džaniben 2/1994). Romano džaniben 2 (1): 96–102.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás