english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Romština ve Švédsku

Autor se ve svém článku zaměřuje na romskou mládež na školách ve Švédsku, přičemž propojuje vlastní zkušenosti se vzdělávacím systémem z praxe a zároveň cíle Národní vzdělávací agentury, která zformulovala hned několik kroků, jež by měly pomoct při zlepšování vzdělávání romských dětí – např. že obce musí více rozšířit svou terénní práci a ve spolupráci s romskými rodiči najít atraktivní způsoby řešení předškolních aktivit dětí.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2007
Témata: vzdělávání Romů
Země: Švédsko
Autor: Kai, Domino
Bibliografický odkaz: Kai, Domino. 2007. Romština ve Švédsku. Romano džaniben 14 (3): 94–99.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás