english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Dokud budou na světě lidé, kteří usilují o změnu, nezmizí moje naděje. Rozhovor s Kibou Lumberg


2015_2-s.107-114_Ross.pdf:

Publikace: 2/2015
Témata: romské osobnosti
Země: Finsko
Autor: Ross, Anette
Bibliografický odkaz: Ross, Anette. 2015. Dokud budou na světě lidé, kteří usilují o změnu, nezmizí moje naděje. Rozhovor s Kibou Lumberg. Romano džaniben 22 (2): 107–114.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás