english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Vznik a současné postavení psané romské kultury v České republice

Autorka ve svém příspěvku prezentuje některé závěry svého výzkumu, který byl součástí její bakalářské práce v rámci studia na Institutu základů vzdělanosti UK. Ve výzkumu se zabývala sociologickými aspekty vzniku, vývoje a současného postavení psané romské kultury v České republice. Díla, kterými se autorka zabývala, jsou většinou básně, povídky a pohádky otištěné převážně v časopisech zaměřených na romskou kulturu (pouze 32 děl bylo vydáno knižně jako samostatná publikace). Většina romských autorů psala svá díla romsky, některé publikace byly vydány dvojjazyčně. Jsou i romští autoři píšící v češtině nebo slovenštině. Věra Havlová podrobně analyzovala 11 autorů.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 4/2000
Témata: literatura - poezie literatura - próza literární historie
Země: Česká republika
Autor: Havlová, Věra
Bibliografický odkaz: Havlová, Věra. 2000. Vznik a současné postavení psané romské kultury v České republice. Romano džaniben 7 (4): 24–28.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás