english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Magda Kokyová

Úvod je stručným životopisem Magdy Kokyové. Jejím rodným dialektem je maďarská romština, ale postupně přejala tzv. slovenskou romštinu. Magda Kokyová si ke svým šansonům píše texty a skládá hudbu.
Tyto šansony jsou nahrány na CD, které je přiloženo k tomuto číslu sborníku Romano džaniben.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: muzikologie romské osobnosti hudba
Země: Slovensko
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2005. Magda Kokyová. Romano džaniben 12 (jevend): 237–246.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás