english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Úvodem

První blok tohoto dvojčísla je převážně věnován romské rodině. Na úvod byly vybrány práce tří dětí, které napsaly o životě ve své rodině do literární soutěže Romano suno 2000, kterou tradičně pořádá nezisková organizace Nová škola o.p.s. Dvě děti žijí v rodině, jeden chlapec ale žije v dětském domově. K textu jsou přiřazena 4 romská přísloví.
 

Publikace: 1-2/2002
Témata: rodinné a komunitní vztahy
Země: Česká republika
Autor: Hübschmannová, Milena
Bibliografický odkaz: Hübschmannová, Milena. 2002. Úvodem. Romano džaniben 9 (1-2): 3–5.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás