english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Sintská a manušská romština: sociolingvistická situace, komunity mluvčích a dokumentace jejich jazyka

Obsáhlá studie sestává z úvodních poznámek, rozboru sociolingvistické situace sintských a manušských komunit (mj. o přechodu některých komunit k jazyku majoritní společnosti, což vždy neznamená kulturní asimilaci a zánik etnické identity) a z popisu situace v jednotlivých sintských a manušských komunitách v různých zemích (Německo, Francie, Itálie, středoevropské země, Rusko, Nizozemí, Dánsko).


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2005
Témata: sociolingvistika
Země: Německo Rakousko Nizozemí Rusko Itálie Maďarsko Francie Dánsko
Autor: Elšík, Viktor
Bibliografický odkaz: Elšík, Viktor. 2005. Sintská a manušská romština: sociolingvistická situace, komunity mluvčích a dokumentace jejich jazyka. Romano džaniben 12 (3): 162–186.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás