english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Přehled romské poezie a literatury v bývalém SSSR, zemích SNS a v Pobaltí

V této studii se autor zaměřil na romsky psanou literaturu, která vyšla od roku 1925 do roku 2000. Po mohutné kampani za uznání romského jazyka v letech 1925-1932 si romští literáti začali uvědomovat hodnotu vlastního jazyka a začali chápat a přijímat poezii i prózu v romštině. V roce 1926 byla uspořádána první konference romistů, na které získal severoruský dialekt romštiny status oficiálního romského jazyka celého Sovětského svazu.
Autor studie Valdemar Kalinin se narodil v Bělorusku, ale od roku 1985 žije v Londýně, kde pracuje ve školství. Zasloužil se o překlad bible do baltské romštiny,což je severoruský dialekt. Pracoval na něm jedenáct let. Od roku 1997 je členem běloruského a anglického PEN-klubu.
 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2002
Témata: literární historie
Země: SSSR
Autor: Kalinin, Valdemar
Bibliografický odkaz: Kalinin, Valdemar. 2002. Přehled romské poezie a literatury v bývalém SSSR, zemích SNS a v Pobaltí. Romano džaniben 9 (3): 65–74.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás