english | česky
home

Aktuality

Nástin problematiky studia romismů přítomných v nestandardních variantách španělštiny a dalších evropských jazyků

Článek se zabývá pronikáním romismů do nestandardních variant španělštiny a dalších vybraných evropských jazyků. Poukazuje se v něm na společné rysy těchto romismů, mj. podobný způsob jejich začleňování (stejné slovní druhy, gramatické charakteristiky) a stejné sémantické okruhy, do nichž spadají romské lexikální výpůjčky. Pozornost je věnována i případné sémantické modifikaci těchto výpůjček.

text si můžete stáhnout v 


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: 2/2012
Témata: dialektologie
Země: Španělsko
Autor: Krinková, Zuzana
Bibliografický odkaz: Krinková, Zuzana. 2012. Nástin problematiky studia romismů přítomných v nestandardních variantách španělštiny a dalších evropských jazyků. Romano džaniben 19 (2): 55–73.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás