english | česky
home

Aktuality


Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Milostná magie při udržení si lásky milého a znovuzískání jeho lásky v životě pražských Romů

Milostná magie praktikovaná respondenty z řad pražských Romů je ovlivněna různými regionálními zvyklostmi z romského prostředí na Slovensku. V pražském prostředí ovšem dochází k různým inovacím těchto magických praktik. Specifickou součástí magie jsou věštby. Ve skupině tzv. elitních Romů plní spíše funkci společenské zábavy než funkci reálné předpovědi. K magickým praktikám k přilákání a získání partnera se obě skupiny pražských Romů vztahují jako k nezpochybnitelné realitě. A i když tzv. elitní Romové považují některé praktiky za dosl. nechutné, v jejich účinnost věří. Podle názoru pražských Romů milostná magie nepřináší jen pozitivní výsledky, ale obsahuje i možnost ublížení – vědomého i nevědomého. Respondenti věří v negativní důsledky praktik milostné magie a také v možnost dopadu nejen na objekt milostného zájmu, ale i na jeho iniciátora.


text si můžete stáhnout v PDF:

Publikace: jevend/2008
Témata: etnografie obecně zvyky a obřady
Země: Česká republika
Autor: Hrdličková, Lucie
Bibliografický odkaz: Hrdličková, Lucie. 2008. Milostná magie při udržení si lásky milého a znovuzískání jeho lásky v životě pražských Romů. Romano džaniben 15 (3): 39–57.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás