english | česky
ISSN 1210-8545 (Print)
ISSN 2788-3809 (On-line)
home

Aktuality


Výzva k zasílání příspěvků do chystaného monotematického čísla o boji a práva Romů (Romano džaniben 2024)

Oslovujeme všechny Romky a Romy s výzvou napsat osobní vzpomínku či povídku pro romistický časopis Romano džaniben na téma bezpečí či ohrožení bezpečí.

Časopis Romano džaniben přechází k 1. 1. 2022 do režimu časopisu s otevřeným přístupem podle definice BOAI

Po čtyřech letech se otevírá obor ROMISTIKA na FF UK, přihlášky ke studiu je možné podávat tradičně do konce února.

Vyzkoušejte nové metodiky pro výuku romštiny!

V archivu Romano džaniben jsou nyní dostupné texty od roku 2000 do současnosti, aktuální ročník je celý volně dostupný pouze předplatitelům. I nadále pokračujeme v rekonstrukci stránek.

Osobní vzpomínku a výzvu současné ředitelky spolku Romano džaniben, Lady Vikové, k desetiletému výročí úmrtí M. Hübschmannové si můžete přečíst zde.

Medvediari v Bulharsku / (Tradícia a súčasnosť)

Tato studie vznikla jako reakce na protesty evropských ochránců zvířat, kteří se začali zajímat o situaci medvědů v Bulharsku. Předvádění cvičených medvědů má na Balkáně dlouholetou tradici. O přítomnosti Romů na bulharském území svědčí záznamy ze 13.-14. století, a první písemná zmínka o medvědářích existuje z doby Byzantské říše. Medvědáři často předvádějí i cvičené opice, některé skupiny také hrají loutkové divadlo. Žili kočovně, ale v zimě obvykle měli stálá místa, kde cvičili zvířata a čekali na jarní sezónu. Po nástupu komunistického režimu začaly mít kočovné skupiny problémy s úřady, někdy jim byla i odebírána zvířata. Ale přesto se nepodařilo předvádění zvířat zlikvidovat, Romové si našli způsoby, jak různá nařízení obejít, popř. svou činnost alespoň částečně legalizovat. Po pádu komunismu nastala v Bulharsku velká renesance medvědářství - různé administrativní překážky byly zrušeny, dala se snadněji získat nová zvířata ze ZOO i od vracejících se námořníků. Je také snadnější překračovat státní hranice.


1996_3-s.11-21_Mariuskova-Popov.pdf:

Publikace: 3/1996
Témata: etnografie obecně
Země: Bulharsko
Autor: Marušiaková, Elena Popov, Vesselin
Bibliografický odkaz: Marušiaková, Elena; Popov, Vesselin. 1996. Medvediari v Bulharsku / (Tradícia a súčasnosť). Romano džaniben 3 (3): 11–21.
časopis·krajinou příběhů·romistické utopie·ostatní projekty·metodiky·o nás